#22789

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 35

Trang Phục: 31

Ngọc: 90

Vàng Còn: 600

GIÁ 85.000đ

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 35

Trang Phục: 31

Ngọc: 90

Vàng Còn: 600

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 33
Trang Phục: 32
85.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 2
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 27
Trang Phục: 30
85.000đ