#22790

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương III

Tướng: 56

Trang Phục: 58

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.800

GIÁ 220.000đ

Rank: Kim Cương III

Tướng: 56

Trang Phục: 58

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.800