#22791

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương III

Tướng: 56

Trang Phục: 51

Ngọc: 90

Vàng Còn: 8.000

GIÁ 186.000đ

Rank: Kim Cương III

Tướng: 56

Trang Phục: 51

Ngọc: 90

Vàng Còn: 8.000