#22792

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 62

Trang Phục: 62

Ngọc: 90

Vàng Còn: 11.000

GIÁ 225.000đ

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 62

Trang Phục: 62

Ngọc: 90

Vàng Còn: 11.000