#27738

Liên Quân - Loại C

Rank: Cao Thủ

Tướng: 88

Trang Phục: 173

Ngọc: 90

Vàng Còn: 36.000

GIÁ 2.500.000đ 1.125.000đ

Rank: Cao Thủ

Tướng: 88

Trang Phục: 173

Ngọc: 90

Vàng Còn: 36.000