#27739

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương II

Tướng: 86

Trang Phục: 180

Ngọc: 90

Vàng Còn: 18.000

GIÁ 2.200.000đ 1.100.000đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 86

Trang Phục: 180

Ngọc: 90

Vàng Còn: 18.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 89
Trang Phục: 162
924.000đ