#6199

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương V

Tướng: 33

Trang Phục: 32

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.200

GIÁ 85.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 33

Trang Phục: 32

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.200

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân Giá Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 35
Trang Phục: 31
85.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 2
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 27
Trang Phục: 30
85.000đ